Historia

Inicjatorem powołania Stowarzyszenia była Justyna Pieniążek  (mama 9 letniego autysty), której syn pozostał bez terapii dodatkowych gdy podjął nauczanie szkolne. Postanowiła podjąć wyzwanie i zapewnić mu odpowiednie wsparcie a przy okazji pomóc innym rodzinom zmagającym się z tym samym problemem, ponieważ w Głogowie jest zdecydowanie za mało ośrodków gwarantujących ciągłość terapii.

  • 18 stycznia 2016 – grupa rodziców/opiekunów dzieci z autyzmem powołuje do życia Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem Niebieska Przystań
  • 3 marca 2016 – Stowarzyszenie otrzymuje wpis do KRS
  • 28 lipca 2016 – Stowarzyszenie dostaje od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie swoją siedzibę, jest nią piwnica budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 10 (153m2 do kapitalnego remontu), umowa zostaje podpisana na czas nieokreślony