Placówki

Poniżej przedstawiamy spis głogowskich placówek i ośrodków (wraz z linkami do ich stron www), do których można zwrócić się na różnym etapie drogi terapeutycznej dziecka z diagnozą autyzmu. Lista ta będzie sukcesywnie uzupełniana i aktualizowana.

 

Poradnie Pedagogiczne:

Przedszkola:

Szkoły:

Ośrodki terapeutyczne (terapia dodatkowa):