Po walnym zebraniu

Dnia 18 listopada 2019 roku odbyło się wlane zebranie członków stowarzyszenia „Niebieska Przystań”. Dziękujemy za dość liczne przybycie. Na zebraniu wybrano nowego sekretarza – została nim Pani Anna Marczewska. Wybrano również nowego skarbnika – funkcję tę będzie pełniła Pani Maria Grabowska. Nowym członkom zarządu serdecznie gratulujemy!

Uchwalono również kilka uchwał:

  1. Podniesiono składkę członkowską z dotychczasowych 20 zł na 40 zł (nowa składka obowiązuje od 1.12.2019r.). Podniesienie składki spowodowane jest tym, iż zbliża się sezon zimowy i w związku ciągle przedłużającym się remontem naszej siedziby jesteśmy zmuszeni ogrzewać remontowane pomieszczenia, a to kosztuje.
  2. Zmiana adresu siedziby stowarzyszenia z dotychczasowej z ul. Sportowej 1 na ul. Bolesława Krzywoustego 10 w Głogowie.
  3. Uchwalono również regulamin wewnętrzny stowarzyszenia który będzie obowiązywał wszystkich członków.

Obyła się również merytoryczna i bardzo owocna dyskusja nad wizją stowarzyszenia, jego kondycją, priorytetami i zadaniami na przyszłość. Obowiązki podzielono pomiędzy członków stowarzyszenia.

To było bardzo owocne i inspirujące zebranie. Mamy nadzieje, że teraz pełni nowych sił i z odnowioną motywacją będziemy na tyle skuteczni, że uda nam się doprowadzić remont naszej siedziby do końca.

 

 

Dodał: admin w dniu 19-11-2019 Opublikowano w kategorii Aktualności